El projecte “NOT ALONE, la feminització de la soledat no desitjada” seleccionat per crear un model predictiu per detectar el risc de soledat en dones grans de Mataró.

El projecte “NOT ALONE, la feminització de la soledat no desitjada” seleccionat per crear un model predictiu per detectar el risc de soledat en dones grans de Mataró.

El Ministeri de Ciència i d’Innovació, a través de l’Agència Estatal de Recerca, ha seleccionat i finançat el projecte NOT ALONE de la Càtedra d’envelliment i qualitat de vida UPF-Tecnocampus presentat a la convocatòria del “Plan Estatal de Investigación Científica,...