transferència i aplicabilitat clínIca

Es busca generar transmissió de coneixement i projectar-lo cap a la ciutadania, per tal d’esdevenir un punt de trobada amb relació a l’envelliment i qualitat de vida, en l’àmbit nacional i internacional. D’altra banda, es busca impregnar la comunitat TecnoCampus i als ciutadans de Promoure, impulsar i col·laborar en la transferència de coneixement generat mitjançant la recerca generada al Centre. ​

Participar en l’aplicació de la recerca aplicada  en el territori, sigui en un entorn empresarial (spin offs, patents, prototipatges..) com en un entorn de recerca aplicada a les persones. ​

Tota aquesta transferència al voltant de l’Autonomia i Qualitat de vida  en un entorn de col·laboració par la ideació i   generació de  noves solucions innovadores per als desafiaments que es generen en relació a l’envelliment de la població, l’autonomia i la qualitat de vida. ​

 

Pilotatge de projectes d’empreses amb el territori

Oferir dispositius tecnològics que millorin la autonomia i qualitat de vida de les persones​.​ 

 

  • Dissenyar intervencions, programes que millorin l’autonomia i qualitat de vida de les persones​ 
  •  Desenvolupament de nous projectes que proposin solucions innovadores en col·laboració entre empreses, startups, acadèmia i institucions. 

Xerrades amb gent gran

Des de la Càtedra es realitzen activitats d’intercanvi de coneixement per a persones grans, de temes que són del seu interès. 

Espais d’intercanvi generacional

Un dels objectius amb els quals treballa la Càtedra és el de poder fomentar espais de relació intergeneracional per tal de teixir relacions i millorar la qualitat de vida de les parts. 

Validació d’intervencions comunitàries en el territori amb gent gran.  

La Càtedra a partir del disseny propi o d’altres empreses, pot fomentar la pràctica de sistemes d’ajuda i millora de qualitat de vida individual o col·lectiva 

Empreses Col·laboradores

Logos Càtedra
CA EN ES