Càtedra d’envelliment i qualitat de vida

Presentació

Envellir és un premi que ens hem guanyat com a societat avançada, de la mateixa manera que la globalització i la tecnologia ens ha modificat la nostra manera de viure, l’increment de la longevitat ho farà en els pròxims anys.

Com afrontem aquests anys és un element clau per a la nostra societat, pel nostre sistema econòmic, sanitari i social. La economia de les cures anirà al voltant de les noves estratègies que dissenyem en els propers anys en relació a l’envelliment i els seus factors associats. La vida, tal com es refereixen Gratton i Scott en el seu llibre “100- Year Life” passarà de les tres etapes que coneixíem fins ara; educació, vida laboral i jubilació a una vida de múltiples etapes on la persona s’haurà de reinventar per viure amb salut física i mental els més de vint anys d’esperança de vida que tenim després de la jubilació. Treure el millor d’una vida llarga i de múltiples etapes significa realitzar transicions en el nostre propi benefici.

Les conseqüències d’envellir ens afecten a tots. Potser el desafiament més gran seran les desigualats en salut. Com fer que el més desafavorits puguin gaudir d’un envelliment saludable. Els models familiars, les necessitats de cura, els recursos formals limitats, són elements a tenir en compte si volem viure més de tres etapes de manera satisfactòria. Per altra part la presencia  de les malalties cròniques, la discapacitat, la dependència i la soledat no volguda ens fan ser molt conscients que no serà fàcil. Molts reptes que entomar.

Però ja tenim lliçons apreses. La pandèmia ens ho ha fet veure d’una manera molt clara. Una major esperança de vida és tan sols bona si la vida en si mateixa és bona. Afrontar un envelliment saludable està relacionat com múltiples factors que condicionen la nostra vida; la activitat física, la nutrició, la genètica, els hàbits de vida, les relacions socials, els recursos, el sistema sanitari..

Els professionals de la salut i del àmbit social tenim un paper fonamental en l’atenció a les persones grans.

La Càtedra que a continuació es presenta és una fantàstica oportunitat per aprofundir en aquestes qüestions de manera empírica i científica, d’apropar-nos  a la realitat que vivim en la nostra comarca. Mataró és una ciutat cuidadora i la Càtedra d’Envelliment i Qualitat de vida neix de la voluntat de la Fundació TecnoCampus de treballar i difondre aquest coneixement i donar resposta a les necessitats de la gent gran del territori. Es moment de treballar conjuntament amb les empreses del sector tecnològic, de les cures, de treballar amb professionals del sector salut i social, de tenir la mirada posada en donar una atenció integral i integrada a les persones grans i les seves famílies, es moment de ajudar a fer-nos “una vida de 100 anys” plena.

Dra. Esther Cabrera
Directora de la Càtedra Envelliment i Qualitat de Vida.

Metodologia de treball

Principis del model

  1. Promoció de la Salut: fomentar els estils de vida saludables. Afavorir la incorporació d’hàbits saludables en les persones grans; exercici físic, alimentació adequada a cada edat, relacions socials, tenir cura de la salut mitjançant activitats preventives, ..
  2. Coneixement: fruit d’un procés d’aprenentatge, a la universitat, a la vida. Saber i incorporar noves informacions que enriqueixen a les persones grans.
  3. Recerca: activitat dirigida a buscar, indagar, trobar respostes, analitzar, descobrir, explorar, aprofundir, comprendre i transformar idees. Es el core de la acadèmia juntament amb la docència.
  4. Transferència i aplicabilitat clínica: Aquesta recerca no té sentit si no som capaços de traslladar-la a les persones, als col·lectius que es poden beneficiar dels avanços, del descobriments, de les noves intervencions que milloren la qualitat de vida de les persones.
  5. Educació i formació continua: La formació al llarg de la vida esdevé una necessitat real tan pels professionals com per a les persones que busquen estar més empoderades per prendre decisions en relació a la seva salut.

Notícies i activitats de la Càtedra

“Dones del segle XXI”

El passat 22 d’abril va tenir lloc a la Sala Burriac de TecnoCampus l’activitat “ Dones del segle XXI”, en relació al llibre “Mujeres en movimineto”escrit per la Dra. Esther Cabrera i la Dra....

Conveni amb la FATEC

El passat 17 de juny de 2023 la Càtedra d’ Envelliment i Qualitat de Vida, va realitzar una reunió amb la FATEC( Federació d’ Associacions de Gent Gran de Catalunya) amb l’objectiu de poder...

Empreses Col·laboradores

Logos Càtedra