Càtedra d’envelliment i qualitat de vida

Carta de la directora

Envellir és un premi que ens hem guanyat com a societat avançada, de la mateixa manera que la globalització i la tecnologia ens ha modificat la nostra manera de viure, l’increment de la longevitat ho farà en els pròxims anys.

La situació de pandèmia que estem vivint aquest mesos ens sacsejat com a societat, i probablement en els propers anys dibuixarem una nova societat. Hem vist el patiment dels nostres grans i el model residencial ha quedat palès que necessita una profunda transformació. L’evident fragmentació dels nostres serveis social i sanitari ha donat lloc a una despersonalització de l’atenció i ha deixat una fotografia desenfocada del que haurien de ser les residències geriàtriques. D’aquesta lliçó de vida hem de treure conclusions i veure oportunitats.

Les conseqüències d’envellir ens afecten a tots. Potser el desafiament més gran són les desigualats en salut. Com fer que el més desafavorits puguin gaudir d’un envelliment saludable. La integració de la telemedicina en els nous models familiars, nous recursos formals, i l’apoderament de les persones són elements a tenir en compte si volem garantir un envelliment satisfactori. El risc existent de les malalties cròniques, la fragilitat, la dependència i la soledat no volguda ens fan ser molt conscients que no serà fàcil i que la resposta i les solucions depèn dels professionals de la salut i els seus gestors, dels ciutadans i dels nostres governants.

La reconstrucció d’un nou model ha de contemplar comptar amb més recursos i equips professionals qualificats amb competències i formació puguin cobrir les demandes de cures d’una població vulnerable i complexa. Aquest nou model ha de contemplar la integració dels serveis sanitaris i socials que ens permeti realment oferir una atenció centrada en la persona. La gestió d’aquests centres ha de professionalitzar-se i garantir una continuïtat de cures de qualitat.

Com afrontem aquests anys de més és un element clau per a la nostra societat, pel nostre sistema econòmic, sanitari i social. Treure el millor d’una vida llarga i de múltiples i enriquidores etapes significa realitzar transicions en el benefici de la nostra salut física, mental i social. Una major esperança de vida és tan sols bona si la vida en si mateixa és bona.

La Càtedra que a continuació es presenta és una molt bona oportunitat per aprofundir en aquestes qüestions de manera empírica i científica, plantejant problemes, detectant necessitats per a trobar solucions. Apropant-nos a les persones, a les comunitats, als gestors, a les empreses per trobar sinergies que ens permetin avançar cap a aquesta nova societat.

Dra. Esther Cabrera
Directora de la Càtedra Envelliment i Qualitat de Vida.

Principis del model de la Càtedra

Principis del model

  1. Promoció de la Salut: fomentar els estils de vida saludables. Afavorir la incorporació d’hàbits saludables en les persones grans; exercici físic, alimentació adequada a cada edat, relacions socials, tenir cura de la salut mitjançant activitats preventives, ..
  2. Coneixement: fruit d’un procés d’aprenentatge, a la universitat, a la vida. Saber i incorporar noves informacions que enriqueixen a les persones grans.
  3. Recerca: activitat dirigida a buscar, indagar, trobar respostes, analitzar, descobrir, explorar, aprofundir, comprendre i transformar idees. Es el core de la acadèmia juntament amb la docència.
  4. Transferència i aplicabilitat clínica: Aquesta recerca no té sentit si no som capaços de traslladar-la a les persones, als col·lectius que es poden beneficiar dels avanços, del descobriments, de les noves intervencions que milloren la qualitat de vida de les persones.
  5. Educació i formació continua: La formació al llarg de la vida esdevé una necessitat real tan pels professionals com per a les persones que busquen estar més empoderades per prendre decisions en relació a la seva salut.

Notícies i activitats de la Càtedra

Publicacions de la càtedra 2020

Cabrera E, Zabalegui A. Nurses workforce and competencies. A challenge for health systems more than ever. Nurse Educ Pract. 2020 Oct; 48:102858. doi: 10.1016/j.nepr.2020.102858. Epub 2020 Aug 24. PMID: 32890935; PMCID: PMC7443620. Cabrera E, Zabalegui A. Bologna...

Investigadors de la Càtedra membres del grup de recerca consolidat GRACIS presenten diferent projectes a agencies competitives per aprofundir en el fenomen de l’envelliment i la cronicitat

Com a part de l’activitat investigadora del grup durant aquest 2020 s’han presentat diferents projectes de recerca al Ministeri de Sanitat, a la AGAUR . També es treballa activament en projectes europeus. Fruit d’aquesta activitat s’han publicat diversos articles en...