TECNOCAMPUS SÈNIOR 

La Càtedra d’Envelliment i Qualitat de Vida coordina el projecte TecnoCampus Sènior, que pretén ser una porta d’entrada a la Universitat per a persones majors de 60 anys, per tal que es puguin seguir formant en l’àmbit que més els agradi. La idea principal és el fet de fomentar la promoció de la salut en relació a l’envelliment saludable i actiu, fomentant aquest intercanvi intergeneracional, aportant un plus de qualificació a les persones, sense cap tipus de discriminació per raó de gènere, qualificació o estatus social.  

El projecte es fonamenta en el principi de responsabilitat social, més enllà del purament acadèmic, i té un compromís amb la societat, vol donar cabuda a aquesta responsabilitat, de la que també és partícip la Universitat i que la diferencia de la finalitat pròpiament empresarial, buscant formació professional, però també humana.

Hi ha més de quaranta assignatures per tal de poder escollir, i es comparteix aula amb la resta de l’alumnat. Un altra característica és el fet que no és necessari seguir un model d’avaluació, són classes d’oients, però amb les característiques d’un estudiant més, compartint classe amb la resta d’estudiants.   

Per a més informació:

1 + 10 =