RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT

Introducció

Es un objectiu estratègic de la Càtedra arribar a endegar projectes de recerca dins del ‘àmbit de l’envelliment,  qualitat de vida  o d’altres que es detectin d’interès pel territori o que amb el temps esdevinguin prioritaris.  

Les relacions amb el territori i amb les empreses en el desenvolupament de projectes de  transferència ha de ser una base d’impuls dels projectes de recerca de la Càtedra.  

Impulsar la recerca en models d’atenció a les problemàtiques sobrevingudes i/o derivades de l’envelliment i en la millora de la qualitat de vida de les persones grans.  

Les principals línies de recerca de la Càtedra d’Envelliment i Qualitat de Vida són: 

 • Cronicitat i Dependència. 
 • Envelliment i Qualitat de Vida. 
 • Innovació en Salut. 
 • Valoració e intervenció integral en Fisioteràpia. 
 • Gènere i Salut.

Comptem amb un Grup de Recerca Consolidat. “Atenció a la Cronicitat i Innovació en Salut” (GRACIS). Número d’expedient: 2017 SGR 944. El grup està compost per diferents professionals de diverses disciplines com: medicina, infermeria, fisioteràpia, dret, psicologia i treball social. 

La cordinadora del  grup és la Dra. Esther Cabrera (ORCID ID  | RESEARCHID).

 

 

Publicacions GRACIS

 

Articles del 2021

Integration of the ASSURE Model for Bachelor of Nursing Training: An International Project

Investigadors: Kasimovskaya N, Chabrera C, Laaksonen S, Pelander T, Štiglic G, Geraskina N, Schulc E, Cabrera E.

Quartil: Q2

Any: 2021

ACCEDIR

Breast cancer patients developing distant metastasis at follow-up: Mortality-related factors

Investigadors: Barco I, García-Font M, García-Fernández A, Fraile M, Giménez N, González S, Vallejo E, Zarco P, Gonzalez C, Larrañaga I, Chabrera C

IF: 2.4

Quartil: Q3

Any: 2021

ACCEDIR

Adaptation and validation of a Spanish version of the KidSIM Team Performance Scale

Investigadors: Rodriguez E, Chabrera C, Farré M, Castillo J, Virumbrales M, Raurell M. 

IF: 2.1

Quartil: Q2

Any: 2021

ACCEDIR

Simulation in Nursing Education Programs: Findings From an International Exploratory Study

Investigadors: Gosak, L., Fijačko, N., Chabrera, C., Cabrera, E., & Štiglic, G

IF: 2.3

Quartil: Q1

Any: 2021

ACCEDIR

Articles del 2020

Factors associated with the development of distant metastases in breast cancer patients - A regression model predicting organ relapse

Investigadors: Nebreda, I. B., Chabrera, C., García‐Fernández, A., Giménez, N., Fraile, M., González, S., Vallejo, E., Lain, J.M., Vidal, M.C., González, C., Larrañaga, I., Canales, L., Pessarrodona, A., García‐Font, M

IF: 2.4

Quartil: Q3

Anys: 2020

ACCEDIR

Informal Caregivers' Roles in Dementia: The Impact on Their Quality of Life

Investigadors: Frias CE, Cabrera E, Zabalegui A

IF: 3.9

Quartel: Q2

Any: 2020

ACCEDIR

A regression model to predict axillary high tumor burden in sentinel node-positive breast cancer patients

Investigadors: Barco, I., García-Font, M., García-Fernández, A., Giménez, N., Fraile, M., González, S., Vallejo, E., Lain, J.M., Vidal, M.C., González, C., Larrañaga, I., Canales, L., Pessarrodona, A., Chabrera, C.

IF: 3.5

Quartil: Q1

Anys: 2020

ACCEDIR

Instruments for Patient Education: Psychometric Evaluation of the Expected Knowledge (EKhp) and the Received Knowledge of Hospital Patients (RKhp)

Investigadors: Leino-Kilpi H, Inkeroinen S, Cabrera E, Charalambous A, Fatkulina N, Katajisto J, Sigurðardóttir ÁK, Sourtzi P, Suhonen R, Zabalegui A, Valkeapää K

IF: 2.4

Quartel: Q3

Any: 2020

ACCEDIR

Doctorats Industrials

El Pla de Doctorats Industrials és una iniciativa del Govern de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb el sistema universitari i de recerca català, que té per objectius:

Competitivitat

Contribuir a la competitivitat i a la internacionalització del teixit industrial català.

Retenció de talent

Retenir el talent del nostre país i captar el talent internacional.

Doctorats en entorns empresarials

Situar els estudiants de doctorat en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en entorns empresarials.

Aquesta iniciativa neix per donar resposta al repte de transferir la tecnologia i el coneixement capdavanters i d’impacte mundial que el nostre sistema universitari i de recerca ha estat capaç de generar en la darrera dècada i, en conseqüència, aquesta tecnologia i coneixement pugui revertir en el desenvolupament econòmic i social de Catalunya. L’objectiu del Pla de Doctorats Industrials és contribuir a la competitivitat i internacionalització de la indústria catalana, reforçar els instruments per captar el talent que genera el país i situar els futurs doctors en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa.

El Pla de Doctorats Industrials (DI)

El 17 de desembre del 2020 es va presentar el Pla de Doctorats Industrials al TecnoCampus.

​L’element essencial del procés de doctorat industrial és el projecte de recerca de l’empresa o institució en què el doctorand desenvolupa la seva formació investigadora, en col·laboració amb una universitat o centre de recerca, i que és objecte d’una tesi doctoral. Els doctors industrials actuen així com a ponts de transferència de coneixement i contribueixen a estrènyer les relacions entre el teixit industrial de Catalunya i les universitats i els centres de recerca.

​Els agents implicats són les empreses (d’ara endavant, l’entorn empresarial), les universitats i l’entorn acadèmic, els futurs estudiants de doctorat i la mateixa Administració de la Generalitat de Catalunya.

Els beneficis potencials per a cadascuna de les parts implicades són:

Entorns empresarials

 • Atraure persones amb coneixements i competències d’alt valor afegit, que contribuiran
  a formar segons les seves necessitats i que podran ser els futurs líders en innovació i
  recerca.
 • Accedir als grups més capdavanters d’universitats i centres de recerca i als seus
  equipaments i infraestructures.
 • Obtenir ajuts econòmics per desenvolupar el projecte de recerca, compatibles amb
  altres ajuts.
 • Beneficiar-se de les deduccions i bonificacions fiscals per a les activitats d’R+D+I.

Entorns acadèmics

 • Potenciar els mecanismes de transferència de coneixement amb els entorns
  empresarials, accedir al saber fer, conèixer les seves necessitats actuals i contribuir al
  desenvolupament econòmic del país.
 • Establir relacions sòlides a llarg termini amb les organitzacions de tots els sectors
  industrials.
 • Incrementar el valor acadèmic dels convenis universitat-empresa afegint-hi direcció de
  tesis, articles, publicacions, congressos, patents, etc.
 • Accedir a finançament compatible amb altres ajuts per a l’R+D+I.

Futurs estudiants de doctorat

 • Participar en un projecte d’R+D+I d’una empresa compromesa amb la recerca i la
 • innovació i que estigui a l’avantguarda del coneixement.
 • Treballar amb investigadors i investigadores d’alt nivell científic i amb personal de
 • l’empresa durant el desenvolupament del projecte.
 • Generar contactes i establir relacions per compartir experiències i per al futur
 • desenvolupament professional.
 • Disposar d’una borsa de mobilitat per poder realitzar una estada i poder assistir a
 • congressos i jornades d’àmbit internacional.
 • Rebre formació en competències atractives i necessària per desenvolupar una carrera
 • professional en entorns empresarials.

Els projectes de doctoral que es proposin des de la Càtedra seran propostes generales per les empreses del sector salut-social i que vagin en la línia de la CEQV.

Un projecte de doctorat industrial és un projecte de recerca estratègic d’una empresa, que es desenvoluparà en col·laboració amb l’ESCST-UPF i que esdevindrà l’objecte d’una tesi doctoral que permetrà a un doctorand o doctoranda iniciar la formació i la futura carrera investigadora en un entorn dual, empresarial i acadèmic.

Per impulsar el desenvolupament d’aquests projectes, la Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), atorga ajuts en una de les dues modalitats següents, segons les característiques pròpies del projecte:

 1. Modalitat de cofinançament a Catalunya (DI-COF)
 2. Modalitat d’ajut específic (DI-AJUT ESP)

Les condicions establertes per la Generalitat de Catalunya estan garantides per grup de recerca consolidat SGR –GRACIS i per la experiència  dels investigadors dels grup que col·laboren amb la Càtedra. Per altra part, existeix una col·laboració estreta amb el Programa de Doctorat de Biomedicina de la UPF per poder inscriure als  futurs doctorands/es en aquest programa de Doctorat.

La Càtedra Envelliment i Qualitat de Vida està promoguda per la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme. Així i tot, és voluntat de la Fundació poder ampliar, aquest impuls fundacional, a altre(s) institució(ns) i organització(ns) del món de l’empresa, tant del camp industrial com de serveis, amb les que poguessin compartir valors, visió i objectius.

A més de les institucions fundadores, s’hi podrà adherir a la Càtedra qualsevol altra institució que en vulgui compartir els objectius i n’aporti finançament. En aquest cas, l’entitat adherida tindrà dret a nomenar un representant en el Consell de Direcció i en els àmbits que correspongui.

En el moment de la redacció d’aquest document la empresa allotjada al Parc, Senior Tech ha manifestat el seu interès en participar en la Càtedra amb una aportació econòmica pendent de determinar. 

Resta pendent establir contactes amb diferents organitzacions i entitats que podria estar interessats en participar.

Per a més informació sobre el projecte de doctorats industrials

4 + 8 =