Aquest projecte, busca comprendre i ajudar a les dones més grans de 65 anys que se senten soles. Es sao que, moltes vegades, malgrat viure més temps, les dones grans poden sentir-se soles, el qual afecta la seva salut i benestar. L’objectiu és parlar amb aquestes dones per entendre per què se senten soles i què es pot fer al respecte. Recopilar informació per saber com ajudar-les millor. No és només un estudi, és una manera de connectar amb aquestes dones, escoltar les seves històries i trobar maneres de fer-les sentir millor.

El projecte Not Alone de TecnoCampus, es porta a terme en tres etapes:

  • Primera fase: Visitar 490 llars a Mataró on viuen dones de més de 65 anys per entendre quantes se senten soles.
  • Segona fase: Parlar amb les dones que se senten soles. Saber per què se senten així, què esperen de la vellesa i què necessiten. Professionals experts les escoltaran atentament per entendre millor per què se senten soles i què necessiten.
  • Tercera fase: Desenvolupar un model especial que ens ajudi a preveure quan una dona gran podria sentir-se sola.

Això permetrà:

  1. Detectar d’hora: Identificar les dones en risc abans que se sentin encara més soles.
  2. Intervenir adequadament: Comprendre quins problemes específics afecten a cada dona i oferir el suport adequat.
  3. Identificar grups vulnerables: Trobar grups específics de dones amb més risc, com aquelles que viuen soles o tenen problemes de salut crònics.
  4. Seguir el progrés: Observar com canvia la solitud amb el temps per assegurar que les ajudes que es brindin siguin efectives.

Aquest projecte és important perquè ajudarà a comprendre millor les dones grans a la comunitat i a oferir el suport que necessitin per sentir-se connectades i acompanyades.

Amb les dades obtingudes en la primera i segona fase, s’elaborarà un model predictiu comunitari que permetrà identificar de manera precoç situacions de solitud en dones majors de la ciutat de Mataró.

En els mesos de març i abril es van realitzar dues formacions, dirigides exclusivament a l’equip entrevistador, composat per 12 professionals sociosanitaris. 

La 2a formació del projecte #NotAlone va tenir lloc l’11 abril. En aquesta sessió l’equip enquestador va aprendre a utilitzar RedCap l’aplicació web  que facilitarà la recollida d’informació i assegurar una correcta gestió de les dades.

S’espera començar les entrevistes en el mes de maig 2024.