El Departament de Drets Social de la Generalitat de Catalunya, en concret l’Oficina de la Gent Gran Activa de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, ha comptat amb la Càtedra d’Envelliment i Qualitat de Vida del TecnoCampus Mataró per constituir el grup de persones expertes que aportaran el seu coneixement i suggeriments per tal d’elaborar el document de bases del futur Pacte Nacional per una societat longeva i una vida plena. La Dra. Esther Cabrera, Directora de la Càtedra d’Envelliment ha sigut convocada a formar part de la taula d’experts.

Avui 4 d’abril es porta a terme la primera reunió de treball per a presentar els objectius del Pacte i la metodologia a seguir de l’elaboració de l’estratègia per la societat longeva i vida plena. La Càtedra donarà assessorament amb entorns de vida resilients (municipis, pobles i viles cuidadors, municipis amics de la gent gran, models de convivència coliving-cohousing), tot el que impliqui suport comunitari al projecte de vida amb qualitat entre altres.

L’objectiu de la sessió 1 és reflexionar, compartir i generar coneixement al voltant dels següents quatre eixos:

  1. Entorns d’oportunitats: Aquest eix fa referència a tots els factors que poden dificultar o promoure la generació d’un entorn accessible, acollidor i afavoridor de la cohesió social.
  2. Transicions vitals: Aquest eix pretén posar al centre totes aquelles situacions que viuen les persones al llarg del seu cicle vital, pròpies de les diferents etapes evolutives, d’una banda, i totes aquelles que tenen una forta implicació social i que poden generar una desigualtat, una exclusió social i, per tant, un fort malestar emocional.
  3. Vida independent i cures: Aquest eix es centra en tots els aspectes directament relacionats amb la cura, l’autocura, el benestar de les persones i la seva autogovernança.
  4. Investigació i innovació: Aquest eix posa el focus en els punts forts i febles de la tecnologia al servei dels reptes socials actuals i futurs.

L’Oficina de la Gent Gran s’encarrega de donar suport a la gent gran des de la perspectiva de l’envelliment actiu. Un dels seus principals eixos d’actuació és promoure la participació de les persones grans en temes que són del seu interès: treballar conjuntament per l’autonomia, la formació i l’accés a la cultura i les tecnologies de la informació. La gent gran té molts coneixements per aportar. L’Oficina també treballa en la protecció dels drets de les persones grans, i entre les seves funcions s’inclou informar, assessorar i orientar sobre les actuacions que suposadament vulnerin aquests drets.