El 14 de març es va realitzar la primer formació del projecte #NotAlone de com abordar les entrevistes als domicilis de les dones grans de la ciutat de Mataró. Va assistir part de l’equip d’enquestadors/es composat per treballadors/es socials de l’Ajuntament de Mataró i professionals de la salut (infermeres, psicològues).

Abordar entrevistes en domicilis de gent gran requereix sensibilitat, empatia i professionalisme per garantir una interacció respectuosa i efectiva. Aquí hi ha alguns passos clau a tenir en compte per abordar entrevistes de manera adequada:

  1. Preparació prèvia: Abans de l’ entrevista, revisa la informació rellevant sobre la persona gran i la seva situació. Això pot incloure informació mèdica, antecedents familiars, i qualsevol altre detall que pugui ser rellevant per a l’ entrevista.
  2. Establir un ambient còmode i segur: Assegura’t que l’entorn en el qual es durà a terme l’entrevista sigui còmode i segur per a la persona gran. Això pot implicar ajustar la temperatura ambient, assegurar-se que hi hagi prou il·luminació i eliminar qualsevol objecte que pugui representar un risc d’entrebanc o caiguda.
  3. Crear una connexió: Comença l’ entrevista establint una connexió personal amb la persona gran. Això pot implicar saludar-la amb amabilitat, fer preguntes sobre el seu benestar i mostrar interès genuí en la seva vida i experiències.
  4. Ser respectuós i pacient: Reconeix i respecta el ritme de la persona gran durant l’ entrevista. Sé pacient i evita apressar-la o interrompre-la mentre parla. Escolta atentament el que ha de dir i demostra empatia cap a les seves preocupacions i experiències.
  5. Adaptar el llenguatge i la comunicació: Ajusta el teu llenguatge i estil de comunicació segons les necessitats i preferències de la persona gran. Utilitza un llenguatge clar i senzill, evitant termes tècnics o jerga que pugui resultar confusa.
  6. Fomentar la participació activa: Anima la persona gran a participar activament en l’ entrevista i a compartir els seus pensaments, opinions i experiències. Fes preguntes obertes que fomentin la reflexió i l’expressió d’idees.
  7. Respectar la privacitat i la confidencialitat: Assegura’t de respectar la privacitat i la confidencialitat de la persona gran durant l’entrevista. Evita discutir detalls sensibles o personals en presència de tercers i garanteix que qualsevol informació compartida durant l’ entrevista es mantingui confidencial.
  8. Finalitzar amb cortesia i gratitud: En concloure l’entrevista, agraeix a la persona gran pel seu temps i participació. Assegura’t d’acomiadar-te amb cortesia i expressar la teva estima per haver compartit les seves experiències contigo.

En seguir aquests passos i demostrar sensibilitat i respecte cap a la persona gran, podràs abordar les entrevistes en domicilis de manera efectiva i significativa.

La segona formació està prevista el 20 de març amb la resta del grup i el 11 d’abril haurà la formació pràctica, on s’explicarà el programa tècnic de recollida de dades amb experts de l’Unitat de Suport a la Recerca Metropolitana Nord de l’Institut Català de Salut.