El Consorci Sanitari publica una guia amb consells pràctics per prevenir la fragilitat en persones grans.

El Consorci Sanitari del Maresme ha editat i publicat per primera vegada una guia encaminada a millorar la prevenció de la fragilitat entre el col·lectiu de la gent gran.  Es tracta d’un document confeccionat pel grup de recerca en sarcopènia, fragilitat i dependència amb consells i recomanacions adreçats a professionals, a les persones afectades i també als seus cuidadors/es i encaminats a millorar les condicions físiques i mentals de les persones majors de 65 anys a fi que puguin dur una vida autònoma el màxim de temps possible.

El Consorci fa notar que aquesta fragilitat es manifesta sobretot a partir dels 75 anys quan les persones experimenten una pèrdua progressiva de pes, de força i resistència física i també de memòria, però que aquest procés es pot frenar aplicant un seguit de recomanacions que han mostrat la seva efectivitat científicament i que fan referència al control de les malalties cròniques, l’ús adequat dels medicaments, l’exercici físic, l’alimentació i la interacció social.

Així, per començar la guia proposa un qüestionari per avaluar l’estat de fragilitat de la persona en una escala de 4 estats: robust, prefràgil, fràgil i depenent, i a partir d’aquí s’indiquen accions per revertir els estats de fragilitat cap a la robustesa i d’aquesta manera alentir la progressió cap a la dependència.

Aquesta guia s’enmarca en el projecte PECT Ciutat Cuidadora que lidera l’Ajuntament de Mataró.

Per més informació, podeu visitar la pàgina de l’Observatori de la Fragilitat (csdm.cat)