SEMINARIS CÀTEDRA ENVELLIMENT I QUALITAT DE VIDA

En el marc del Màster en atenció integrada en la cronicitat i l’envelliment amb la col·laboració del grup de recerca atenció a la cronicitat i innovació en salut (GRACIS), s’organitza un seminari de recursos i necessitats dels serveis socials.

La sessió serà impartida per la treballadora social, la Sra.Charo Delgado, i la Sra. Anna Moreso, cap de secció de l’Agència Atenció Persones amb Dependència del servei de Benestar Social de l’Ajuntament de Mataró.

Lloc: Edifici Salut TCM6 – Aula 612 1ª planta

Adreça: Passatge d’Adolf Comeron 10, 08302 Mataró

Enllaç de registre http://agenda.tecnocampus.cat/go/recursos-necessitats-serveis-socials