El Ministeri de Ciència i d’Innovació, a través de l’Agència Estatal de Recerca, ha seleccionat i finançat el projecte NOT ALONE de la Càtedra d’envelliment i qualitat de vida UPF-Tecnocampus presentat a la convocatòria del “Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023” en la modalitat “Generación del Conocimiento 2022”.

A Espanya, les dones de més de 65 anys representen l’11% de la població total, en comparació del 8,4% dels homes. La major expectativa de vida no sempre significa una millor qualitat de vida; de fet, sovint les dones viuen més temps però en pitjors condicions de salut. El projecte amb títol, la feminització de la soledat no desitjada en persones grans, com afrontar-la; aborda el fenomen de la soledat en dones de més de 65 anys. L’efecte que la solitud té en la salut física i mental de les dones grans és tan important que mereix ser estudiat i abordat de manera integral per professionals de la salut i de l’àmbit social.

NOT ALONE és un projecte liderat per la Dra. Esther Cabrera, coordinadora del Grup de Recerca consolidat en Atenció a la Cronicitat i Innovació en Salut (SGC 01604) i compta amb la participació de l’Ajuntament de Mataró. Són investigadors/es del projecte: la Dra. Meritxell Puyané, Dra. Carolina Chabrera, Dra. Ester Mateo, la Dra. Ester Limón,  Dra. Carme Planas, Dr. Enric Camón, Dr. Marc Terradellas, Judit Castellví i Charo Delgado. Un equip multidisciplinar de professionals infermeres, psicòlegs, treballadors socials, i metges que treballen en el camp de l’envelliment i el seu principal objectiu és aprofundir en el fenòmen de la soledat no desitjada.

El projecte, ha obtingut un finançament de 100.400 € amb una durada de quatre anys. Té com a finalitat investigar la prevalença i els factors que intervenen i desencadenen la soledat entre dones majors de 65 anys a la població de Mataró. A més, a través d’un estudi qualitatiu, el projecte aprofundirà en les experiències, percepcions i sentiments de les dones grans que es senten soles. Les dues primeres fases de l’estudi culminaran en el desenvolupament d’un model predictiu que permeti identificar ràpidament les dones en risc d’experimentar soledat no desitjada i els seus problemes relacionats amb la seva salut física i mental. Fruit d’aquesta recerca es preveu que dues tesis doctorals es portin a terme en el grup GRACIS.

Amb el pas del temps, la relació entre soledat i gènere canviarà. Si volem entendre el fenomen de la soledat i mitigar els seus efectes en la salut de les dones des d’una perspectiva de gènere, hem d’ estar al cas de tots els factors que poden afectar aquest escenari i com els professionals de la salut i de l’àmbit social poden identificar-los.