La Càtedra va presentar el passat gener una proposta en el marc de la convocatòria de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, Gerència de Serveis Socials i Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania a favor d’entitats sense finalitat de lucre, de la Diputació de Barcelona per a l’any 2023.

Recentment, s’han aprovat la concessió de subvencions, on la Càtedra ha sigut valorada i rebrà un ajut menor destinat a desenvolupar una part del projecte de la Xarxa Entre Iguals de Gent Gran del Maresme (XEI-M).

Veient la tipologia d’associacions, ONGs sol·licitants i la complexitat, diversitat de patologies i problemes socials, enguany han fet una major repartició a més entitats que desenvolupen els seus projectes a la província de Barcelona.