La Directora de la Càtedra i el Director General del TecnoCampus van liderar la reunió del Consell Assessor. Es tracta de la primera reunió anual que se celebra després de dos anys, el passat divendres 21 d’abril, es va presentar la memòria d’activitats 2022, i el pla estratègic 2022-2024. El Consell Assessor va participar activament en la priorització de les actuacions i el pla d’acció per treballar els propers anys.

La Càtedra ha fet dues noves incorporacions en el Consell Directiu, la Directora Acadèmica del TecnoCampus, Elisa Sayrol doctora en Enginyeria de Telecomunicacions, i la doctora Candela Calle Directora General de la Fundació Sant Francesc d’Assís en el Consell Assessor, dues veritables apostes per garantir l’eficàcia i la sostenibilitat del projecte de la Càtedra d’envelliment i qualitat de vida al territori.

El pla s’estructura en cinc eixos dels quals deriven les accions que s’han de portar a terme: 1) Recerca i transferència de coneixement. 2) Educació i Formació contínua. 3) Promoció de la Salut i acció comunitària. 4) Coneixement. 5) Transferència i aplicabilitat clínica.

Volem contribuir, així com promoure la bona qualitat de vida de la gent gran del Maresme, optimitzar recursos i obtenir, entre d’altres resultats, noves teràpies, noves cures, noves tecnologies diagnòstiques, nous protocols assistencials, i la prevenció.