La Càtedra posa a disposició de la Fundació Social Obra de Maria la seva experiència en el disseny i implantació d’estudis en l’àmbit de la salut i el benestar social de les persones. Un grup d’investigador/es de la acadèmia treballaran per portar a terme aquest estudi que ha de donar dades de rellevància per poder implementar accions preventives en la gent gran.

Parlar de soledat es aprofundir en un fenomen creixent en la nostra societat i més en l’entorn de la persona gran. La soledat comporta problemes greus de salut física i mental a més de ser un problema social de rellevant abast per les polítiques municipals i estatals. El sentiment de soledat és inherent a la condició humana, i és considerada com un problema de salut pública que es relaciona directament amb el benestar. L’objectiu d’aquest treball és identificar la predictibilitat de les variables sociodemogràfiques en el sentiment de soledat dels adults grans majors de 65 anys en els municipis de Calella i Pineda de Mar de la comarca del Maresme, província de Barcelona.

El nostre repte és aconseguir projectes de recerca i transferència vinculats a l’àmbit de l’envelliment amb l’objectiu de millorar la vida de les persones grans amb la detecció de necessitats, disseny d’intervencions i cerca de solucions d’aplicabilitat pràctic. Les dades que es puguin derivar d’aquest estudi es voldrà engegar intervencions comunitàries que ajudin a millorar la qualitat de vida de les persones grans del Maresme.

Aquesta actuació es farà gràcies a la Fundació Social Obra de Maria de Calella de Mar (FSOM) https://www.fundacioobrademaria.cat/ que ha finançat l’estudi amb 15.000 Euros.

Properament necessitarem voluntaris que vulguin participar en l’estudi. Estigueu atents !!