Durant la setmana de la Mobile week es va fer l’acte de presentació de la Càtedra d’Envelliment i Qualitat de vida al centre de Mataró. Van assistir 139 persones , ciutadans, professionals, estudiants.