Durant la setmana de la Mobile Week de Barcelona es va fer l’acte de presentació de la Càtedra d’Envelliment i Qualitat de Vida al centre de Mataró. Van assistir 139 persones, ciutadans, professionals, i estudiants.