pROMOCIÓ DE LA SALUT 

Introducció

L’envelliment saludable i actiu tracta de fomentar estils de vida saludables al llarg de les nostres vides i inclou els nostres patrons de consum i nutrició, així com la nostra activitat física i social. ​ 

 A més l’envelliment saludable té un efecte positiu sobre el mercat laboral, les tasques d’ocupació i els nostres sistemes de protecció social i, per tant, en el creixement i la productivitat de l’economia. Economia de les cures. 

Projecte de Mataró Ciutat Cuidadora

Mataró, ciutat cuidadora és un projecte centrat en les persones amb malalties cròniques, en situació de soledat i pobresa i que estan en el seu final de vida, donant eines i posant en valor la seva cura i la de les persones que estan al seu voltant. Un projecte que vol transformar la ciutat perquè esdevingui un lloc amable per a viure-hi i, per tant, que tingui la sostenibilitat de la vida com a centre de les seves decisions de planificació i disseny urbà així com en la cohesió social i que treballa en col·laboració estreta amb els projectes i agents relacionat amb la cura, el  Projecte de Mataró, ciutat amiga de les persones grans i el Projecte Radars implantat al barri de la Llàntia.

El projecte de Mataró, Ciutat Cuidadora s’emmarca dins del següents marcs estratègics europeus i municipals:

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS):

Objectiu 3:  Salut i benestar
Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats

Objectiu 10:  Reducció de les desigualtats
Potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra condició

Pla estratègic Mataró 2022:

Repte 2:  Igualtat d’oportunitats per a la cohesió social i territorial.
2.2.: Millora de la intervenció integral per a la convivència i enfortiment de la cohesió social.

 • Impulsar espais per permetin la innovació social a la ciutat a través de programes o projectes pilot de noves polítiques urbanes socials, establint lligams entre diversos actors de la ciutat, i promovent la participació ciutadana (en contret, la dels col·lectius més vulnerables)
 • Donar impuls de la innovació, el talent i la competitivitat del sector sociosanitari a partir de l’estimulació de la recerca, la innovació i la compra pública per a la prevenció i la millor cobertura de les necessitats bàsiques de la població amb dependència (gent gran, infants, discapacitats, etc.)
 • Impulsar Mataró com a ciutat educadora implicant tots els agents sota un compromís cívic compartit

Mataró2022  s’emmarca a la vegada a l’Estratègia Europa 2020, concebuda com l’actual estratègia de desenvolupament a la Unió Europea, on pren especial rellevància el concepte d’economia intel·ligent, sostenible i integradora. Aquesta estratègia europea proposa una perspectiva transversal i integrada de treball que incideixi en els cinc objectius clau definits per la UE en matèria d’ocupació, innovació, educació, integració social i clima/energia.

Pla de Salut de Mataró 2017-2020:

Eix 2:  Promoure actuacions comunitàries per a la Salut i la reducció de les desigualtats en Salut
Estratègia 2.1.:  Participar en les taules de seguiment juntament amb altres institucions, els professionals i les entitats
Eix 4:  Bon Govern de la Salut Pública, seguint l’estratègia d’aplicar “Salut a totes les polítiques”.
Estratègia 4.3.: Creació de mecanismes per fer més efectiva la coordinació i la col·laboració entre els diferents agents amb responsabilitat en la salut pública a la ciutat.

Pla de Mataró, Ciutat Amiga de les Persones Grans (2017-2023):
Línia estratègica 7:  L’Ajuntament al servei de les persones grans

Nº 17 Reforçar programes de prevenció i promoció de la salut adreçades a persones grans
Nº 20 Oferir serveis de suport a les persones cuidadores
Nº 22 Fer arribar informació a les persones en situació o risc d’aïllament social de manera proactiva.

Visió

Millorar les actituds de la ciutadania vers els col·lectius vulnerables.

l

Missió

Empoderar  a la ciutadania per a què pugui millorar la qualitat de vida dels col·lectius vulnerables de la ciutat.

Objectius estratègics i generals 

1. Promoure bones pràctiques ciutadanes i institucionals que contribueixin que Mataró esdevingui una ciutat cuidadora.

 • Prioritzar les accions a realitzar als col·lectius mes vulnerables: les persones amb malalties cròniques, les persones en situació de final de vida, les persones en situació de soledat i pobresa i les famílies i amics/amigues que acompanyen a aquestes persones.
 • Coordinar les accions que fan els diferents agents que participen en la millora de la qualitat de vida de les persones.
 • Fomentar i formar voluntariat específic perquè doni suport al projecte.

2- Millorar les actituds socials i culturals dels diversos agents respecte a com es tracten les persones a la ciutat de Mataró, especialment les que es troben en situacions vulnerables i fràgils.

 • Ampliar la formació i la divulgació de coneixements als/les agents claus de la ciutat.
 • Sensibilitzar i empoderar la comunitat mitjançant programes d’activitats formatives/informatives.

3. Impulsar canvis estructurals i de relació en el model de ciutat a fi de facilitar recursos i coordinar-los.

 • Donar suport, potenciar i ampliar les iniciatives socials que ja existeixen per a què agafin un rol més actiu en l’atenció a les persones.
Participants al projecte i accions a desenvolupar

Els participants que col·laboren al projecte son els següents:

 • Ajuntament de Mataró
 • Càtedra d’Envelliment i Qualitat de Vida del TecnoCampus
 • Fundació Hospital
 • Proveïdors de Salut: Institut Català de la Salut (ICS) i Consorci Sanitari del Maresme
 • Farmàcies de Mataró

La Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus ja té diferents projectes en aquesta línia de cuidadors amb projectes de recerca amb col·laboració amb l’Ajuntament de Mataró i entitats sanitàries de la comarca com es el Consorci Sanitari del Maresme, La Fundació el Maresme o el Institut Català de la Salut.

Existeix un grup de persones ( i entitats ) vinculades a aquest projecte que volen impulsar activitats i accions a la ciutat per donar visibilitat a aquesta iniciativa. Des de la Càtedra es pot coordinar aquestes accions. Per altra part les diferents titulacions que s’imparteixen a l’ESCST fan possible afegir un valor addicional a la Càtedra amb la participació d’estudiants d’infermeria, fisioteràpia, CAFE que poden interaccionar amb la població gran aportant fomentant aspectes fonamentals per la qualitat de vida con es la activitat física, la promoció de la salut, la educació per a la salut i el recolzament social.

La Càtedra d’Envelliment i Qualitat  de Vida de TecnoCampus vincularà les seves accions al projecte Mataró Ciutat Cuidadora amb:

 • La Càtedra d’Envelliment i Qualitat de Vida de TecnoCampus vol impulsar la recerca en models d’atenció a les persones en situacions de vulnerabilitat i derivades de l’envelliment. Avaluant, i cercant noves intervencions que millorin la qualitat de vida de les persones grans, mitjançant la creació i consolidació de grups interdisciplinaris i multidisciplinaris d’investigació en salut.
 • Oferir formació especialitzada (de postgrau i formació continua) en l’àmbit de les malalties cròniques, l’envelliment i la dependència. Formació a persones cuidadores i famílies.
 • Esdevenir un punt de trobada en relació a l’envelliment i qualitat de vida. La Càtedra ha de ser un punt de trobada, de diàleg i d’intercanvi de coneixement entre tots els actors del sistema: ciutadania, professionals, estudiants, universitat, societats científiques, associacions professionals i empresarials. La ciutadania en general i la gent gran en particular, han de ser les persones destinatàries finals del valor que pugui generar les diferents activitats de la Càtedra en el seu compromís en crear i transmetre coneixement. Per tant aquesta transmissió també ha de contemplar un accés directe del mateix a la pròpia ciutadania. TecnoCampus Senior serà un dels seus pilars fonamentals, podrà explorar les necessitats de les persones grans i aportar idees que puguin trobar el seu encaix amb universitaris del TecnoCampus, ja sigui en activitats de voluntariat, acompanyament, ajuda i suport, formació etc.

TecnoCampus Sènior

La Càtedra d’Envelliment i Qualitat de Vida coordina el projecte TecnoCampus Sènior, que pretén ser una porta d’entrada a la Universitat per a persones majors de 60 anys, per tal que es puguin seguir formant en l’àmbit que més els agradi. La idea principal és el fet de fomentar la promoció de la salut en relació a l’envelliment saludable i actiu, fomentant aquest intercanvi intergeneracional, aportant un plus de qualificació a les persones, sense cap tipus de discriminació per raó de gènere, qualificació o estatus social.  

El projecte es fonamenta en el principi de responsabilitat social, més enllà del purament acadèmic, i té un compromís amb la societat, vol donar cabuda a aquesta responsabilitat, de la que també és partícip la Universitat i que la diferencia de la finalitat pròpiament empresarial, buscant formació professional, però també humana.

 Hi ha més de quaranta assignatures per tal de poder escollir, i es comparteix aula amb la resta de l’alumnat. Un altre característica és el fet de que no és necessari seguir un model d’avaluació, són classes d’oients, però amb les característiques d’un estudiant més, compartint classe amb la resta d’estudiants.   

Empreses Col·laboradores

Logos Càtedra

Per a més informació:

12 + 4 =