pROMOCIÓ DE LA SALUT 

Projecte de Mataró Ciutat Cuidadora

Els participants que col·laboren al projecte són els següents:

  • Ajuntament de Mataró
  • Càtedra d’Envelliment i Qualitat de Vida del TecnoCampus
  • Fundació Hospital
  • Proveïdors de Salut: Institut Català de la Salut (ICS) i Consorci Sanitari del Maresme
  • Farmàcies de Mataró

L’Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus ja té diferents projectes en aquesta línia de cuidadors amb projectes de recerca amb col·laboració amb l’Ajuntament de Mataró i entitats sanitàries de la comarca com és el Consorci Sanitari del Maresme, La Fundació el Maresme o el Institut Català de la Salut.

Existeix un grup de persones (i entitats ) vinculades a aquest projecte que volen impulsar activitats i accions a la ciutat per donar visibilitat a aquesta iniciativa. Des de la Càtedra es pot coordinar aquestes accions. Per altra part les diferents titulacions que s’imparteixen a l’ESCST fan possible afegir un valor addicional a la Càtedra amb la participació d’estudiants d’infermeria, fisioteràpia, CAFE que poden interaccionar amb la població gran aportant fomentant aspectes fonamentals per la qualitat de vida com es la activitat física, la promoció de la salut, la educació per a la salut i el recolzament social.

La Càtedra d’Envelliment i Qualitat  de Vida de TecnoCampus vincularà les seves accions al projecte Mataró Ciutat Cuidadora amb:

  • La Càtedra d’Envelliment i Qualitat de Vida de TecnoCampus vol impulsar la recerca en models d’atenció a les persones en situacions de vulnerabilitat i derivades de l’envelliment. Avaluant, i cercant noves intervencions que millorin la qualitat de vida de les persones grans, mitjançant la creació i consolidació de grups interdisciplinaris i multidisciplinaris d’investigació en salut.
  • Oferir formació especialitzada (de postgrau i formació continua) en l’àmbit de les malalties cròniques, l’envelliment i la dependència. Formació a persones cuidadores i famílies.
  • Esdevenir un punt de trobada en relació a l’envelliment i qualitat de vida. La Càtedra ha de ser un punt de trobada, de diàleg i d’intercanvi de coneixement entre tots els actors del sistema: ciutadania, professionals, estudiants, universitat, societats científiques, associacions professionals i empresarials. La ciutadania en general i la gent gran en particular, han de ser les persones destinatàries finals del valor que pugui generar les diferents activitats de la Càtedra en el seu compromís en crear i transmetre coneixement. Per tant aquesta transmissió també ha de contemplar un accés directe del mateix a la pròpia ciutadania. TecnoCampus Senior serà un dels seus pilars fonamentals, podrà explorar les necessitats de les persones grans i aportar idees que puguin trobar el seu encaix amb universitaris del TecnoCampus, ja sigui en activitats de voluntariat, acompanyament, ajuda i suport, formació etc.

Per a més informació:

6 + 10 =