Estructura 

Consell de direcció

És un òrgan de govern col·legiat format per representants del Consell Acadèmic, de les empreses o institucions fundadores o adherides i per representants de les administracions públiques.

Són funcions del Consell de Direcció:
 1. Aprovar el Pla anual d’activitats a proposta del director o de la directora de la Càtedra
 2. Aprovar el pressupost anual i la seva execució
 3. Efectuar el seguiment i l’avaluació de les activitats realitzades
 4. Aprovar la memòria anual d’activitats.
 5. Nomenar el director o directora de la Càtedra a proposta del Director General del Tecnocampus
Són membres del Consell de Direcció:
 • L’ Alcalde de Mataró en qualitat de President
 • President/a Fundació TecnoCampus.
 • Director/a Acadèmic del Centre Universitari TecnoCampus.
 • El/la Director/a la Càtedra d’Envelliment i Qualitat de Vida TecnoCampus
 • El/la regidor/a de Benestar Social i Promoció de la Salut, Sanitat i Consum de l’Ajuntament de Mataró o les persones en les que deleguin
 • Un representant de cadascuna de les empreses o grup d’empreses patrocinadores, segons els acords establerts entre elles.

El Consell de Direcció es reunirà com a mínim dos cops a l’any. 

Consell Assessor

És un òrgan d’assessorament format per acadèmics de prestigi i persones amb experiència reconeguda   en el camp de la recerca  i de  l’acció en els àmbits propis de la càtedra o en àmbits afins, amb la funció d’assessorar i col·laborar amb la Càtedra.

Són funcions del Consell Assessor:
 1. Orientar i assessorar al Consell de Direcció en l’estratègia de la Càtedra
 2. Proposar activitats i supervisar-ne el desenvolupament
 3. Col·laborar amb la Direcció en la promoció i representació de la Càtedra

Són membres del Consell Assessor:

Director/a de la Càtedra. Director/a de la Càtedra. Dra. Esther Cabrera. Catedràtica. Infermera i llicenciada en Humanitats. Professora de l’ESCT i professora associada al Department of Care Management and Social Work de la Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University) en Moscou (Rússia). Coordinadora del Grup de recerca consolidat SGR-GRACIS (atenció a la cronicitat i innovació en Salut). Es Directora acadèmica del Màster Universitari en Atenció integrada en la Cronicitat i l’Envelliment (ESCST-UPF) Ha coordinat projectes nacionals i col·laborat en projectes internacionals de la Comissió Europea. Té nombroses publicacions en l’àmbit de l’envelliment la demència i les cures informals. És membre Fellow de la European Academy of Nursing Science i actualment presidenta de la xarxa internacional Udine-C Network (Understanding Development Issues in Nurse Educator Careers). Es avaluadora de projectes de recerca del Ministeri i de la Unió Europea.

Dr. Marco Inzitari. Geriatra. Director Assistencial Parc Sanitari Pere Virgili. Investigador Principal del Grup d’Investigació en   Fragilitat i Transaccions a Barcelona (RE-FiT Bcn), adscrit al Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) i Professor Associat de De l’Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus. També és President de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia. És assessor de diferents programes de l’Administració Pública de Catalunya (Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat, Director del Pla de Sociologia), és co-líder del Grup de Treball sobre Atenció de la Fundació Intermèdia Internacional per a la Atenció Integrada (IIC). Membre del Comitè Editorial de la Revista Journal of Frailty and Aging.

Dr. Guillem Lopez Casasnovas. Catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Vicerector d’Economia i Relacions Internacionals i degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UPF. (2000-04).Al 1996 cofunda, juntament amb Vicente Ortún, el Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES-UPF), centre que dirigeix fins el 2006. Actualment és director, investigador principal i vocal del Consell de Govern del mateix centre. És codirector del Màster de Gestió Pública (UPF-UAB-EAPC) i del Màster de Health Economics & Policy de la Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona GSE). Les seves principals línies de recerca inclouen la medició de l’eficiència del sector públic, la revisió del paper del sector públic en general (i en l’àmbit sanitari en particular), les balances fiscals, el finançament de les hisendes locals, l’economia de la salut, la dependència i els equilibris intergeneracionals. Des de 2005 és conseller independent del Consell de Govern del Banc d’Espanya i membre del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement (CAREC). És membre del Consell Assessor del Ministeri de Sanitat i Consum (des del 2000) i de les Conselleries de Sanitat de Catalunya i d’Illes Balears (des de 2001). Fou president de la International Health Economics Association entre el 2007 i el 2011 y també ha exercit d’assessor expert per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre les desigualtats en salut a la Unió Europea.

Roser Fernández. Directora general de la Unió Catalana d’Hospitals (La Unió) en substitució del Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona el 1986, Roser Fernández ha desenvolupat la seva activitat laboral en els àmbits de la direcció i gestió econòmico financera, la direcció de serveis, la planificació estratègica i quadres de comandament i sistemes d’informació, entre altres, iniciant la seva trajectòria professional a l’Institut Català de la Salut el 1987 i des del 1991 ha desenvolupat la seva tasca professional al Servei Català de la Salut.
A més d’aquesta llarga i consolidada experiència en el sector sanitari públic, Fernández ha estat membre del Consell d’Administració de diverses empreses públiques com Gestió de Serveis Sanitaris (Lleida) i Parc Sanitari Pere Virgili, i coordinadora del Grup de Treball del Consell Assessor del Director del CatSalut que va fer possible la publicació de l’ordre de creació de la central de resultats de la xarxa sanitària pública.Actualment Roser Fernández és també membre de la Asociación de Economía de la Salud i membre de la Comissió d’Economia de la Salut del Col·legi d’Economistes de Catalunya col·laboradora docent del Màster en Direcció Pública d’ESADE

Dr. Josep Maria Via. Doctor en medicina, màster en gestió de serveis sanitaris i diplomat en gestió hospitalària. Membre de la Junta Directiva de la Fundació Edat i Vida. Va se directiu del Institut Català de la Salut i del Servei Català de la Salut (1984-1994). Entre 1997 i 2000 va ocupar el càrrec de secretari del Govern i de Relacions amb el Parlament de Catalunya, Ha treballat com a consultor de governs i empreses privades del sector salut en països d’Europa, Amèrica i Àfrica. He estat professor a EADA, ESADE i la UOC i professor col·laborador de la Universitat de Montreal a Suïssa i a Itàlia. En els darrers anys ha estat membre del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari de la Generalitat i president del Consell Rector del Parc de Salut Mar de Barcelona. Actualment desenvolupa serveis d’assessoria i couching tant a nivell nacional com internacional.

Dr. Oriol Estrada Cuxart, llicenciat en medicina per la Universitat de Barcelona (1987). Especialista en medicina interna. Doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (2010). Diplomat en Direcció de Serveis Integrats de Salut d’ESADE Business School (2011). Durant 20 anys ha treballat en diversos centres hospitalaris en l’àmbit de les alternatives a l’hospitalització. Director mèdic de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (2010-2014). Des de fa 5 anys és el director d’innovació clínica de la Gerència Territorial Metropolitana Nord de l’Institut Català de la Salut. Entre d’altres projectes coordina el desplegament territorial d’un model integrat d’atenció a la cronicitat (ProPPC). És autor de diverses publicacions, comunicacions i ponències convidades en congressos nacionals i internacionals. Totes elles en els àmbits de la medicina interna, l’hospitalització a domicili, la innovació i la gestió clínica. Des 2015 és el coordinador general d’el pla estratègic de la Societat Espanyola d’Hospitalització a Domicili “HAD 2020” centrat en la consolidació de la HAD a Espanya.

Dr. Ramón Cristòfol. Llicenciat en medicina. Especialista en medicina de geriatria. Director del Servei de Geriatria i del Servei de Cures Pal·liatives de l’Hospital de Mataró. Consorci Sanitari del Maresme. Màster en Gerontologia Clínica. Màster en Gestió d’institucions sanitàries. Postgrau en Demència. Postgrau en Medicina de cures pal·liatives. Professor i coordinador del màster de Gerontologia social i clínica .Fundació Bosch i Gimpera. UB Coordinador de GIE (Grup d’investigació i investigació). Parc Científic de la UB. Ha estat president de la Societat Catalana de Geriatria i de la Fundació Catalana de Geriatria. Membre de la Xarxa de Recerca en Envelliment Global de l’IGAG (GARN-IAGG).

Director de la Càtedra

La Direcció de la Càtedra serà exercida per una persona  designada pel Director General del Tecnocampus, amb un perfil de prestigi professional, tècnic i científic en els temes de l’àmbit de la Càtedra  que estarà també vinculada a l’Escola Superior de Ciències de la Salut –Tecnocampus.

El nomenament es farà per un període de quatre anys renovables per a períodes successius de la mateixa durada. 

Són funcions del / de la director/a de la Càtedra:
 • Elaborar i Proposar al Consell de Direcció el programa anual d’activitats de la Càtedra amb l’assessorament del Consell Assessor i d’acord amb l’estratègia de la Càtedra.
 • Elaborar el pressupost   i gestionar-lo.
 • Elaborar, el desembre de cada any,  l’informe acadèmic  i econòmic d’activitats  de l’any en curs i la proposta del programa anual per l’any següent i elevar-los al Consell de Direcció per a la seva aprovació
 • Informar trimestralment al Consell de Direcció de l’execució del pla anual.
 • Coordinar  l’equip d’investigadors
 • Coordinar  les activitats anuals de la Càtedra
 • Nomenar els tribunals que han de decidir l’atorgament de beques i premis 
 • Assistir a les reunions del Consell Assessor i a les reunions del Consell de Direcció, en aquest cas amb veu però sense vot.  
 • Cercar empreses i entitats col·laboradores i impulsar el mecenatge i patrocini
 • Representar la Càtedra davant tercers
Personal investigador

L’equip de personal investigador estarà format per PDI dels centres universitaris de Tecnocampus i investigadors externs amb caràcter d’investigadors associats.

L’equip inicial d’investigadors vinculat a la Càtedra

 • Coordinació / Direcció:  Dra. Esther Cabrera

Investigadors/es del grup de recerca:

 • Dra. Carme Rosell,
 • Dra. Carolina Chabrera,
 • Dra. Esther Mateo,
 • Dr. Carlos Martinez,
 • Dra. Sandra Arco,
 • Meritxell Puyané (PhD Candidate),
 • Laura Curell (PhD Candidate),
 • Dra. Raquel Sebio,
 • Dra. Esther Mur,
 • Dra. Esther Limón,
 • Rebeca Marin (PhD Candidate).
 • Anabel Casanovas Alvarez.
 • Carme Planas Campmany.
 • Carolina Gallardo Gilabert
 • Esther Limon.
 • Laia Gómez Vicente.
 • Marc Terradellas Fernandez.
 • Aina Lobaco Soler.
 • Carles Garcia Lopez
Línies de finançament

La Càtedra es constitueix amb el suport de la Fundació TecnoCampus. Compta amb el compromís del TCM,  de facilitar les infraestructures i el personal investigador.

Aquest suport es considera el primer impuls per poder establir l’estructura inicial de planificació i d’endegament de les activitats però el projecte dissenyat de desenvolupament de les activitats de recerca i desenvolupament exigeix la captació de recursos addicionals.

La voluntat de l’Ajuntament de Mataró de donar suport a la Càtedra i vincular els projectes de ciutat a les seves línies prioritaris fa pensar que es podrà comptar amb una subvenció anual o plurianual del consistori.

Dins del pla de desenvolupament d’aquesta Càtedra està buscar finançament extern vinculat a projectes alienats amb l’àmbit de la CEQV.